NEW YORK
 
Poughkeepsie Vassar-03
Poughkeepsie, Vassar College, Thompson Library