NEW YORK
 
Poughkeepsie Vassar-02
Poughkeepsie, Vassar College, Thompson Library